Đề Xuất 5/2023 # Tự Học Làm Kế Toán Trên Excel Bằng Mẫu Sổ Sách Bảng Biểu Cụ Thể # Top 11 Like | Honggaitour.com

Đề Xuất 5/2023 # Tự Học Làm Kế Toán Trên Excel Bằng Mẫu Sổ Sách Bảng Biểu Cụ Thể # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Tự Học Làm Kế Toán Trên Excel Bằng Mẫu Sổ Sách Bảng Biểu Cụ Thể mới nhất trên website Honggaitour.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hướng dẫn cách làm sổ sách kế toán trên Excel

Hướng dẫn chi tiết cách làm các mẫu biểu báo cáo, lập sổ sách, báo cáo tài chính trên Excel theo mẫu hệ thống sổ sách kế toán trên excel được thiết lập sẵn

Mẫu bảng chấm công bằng Excel mới nhất 2020

Mẫu bảng chấm công theo ngày bằng Excel mới nhất năm 2020 để theo dõi thời gian làm việc của nhân viên trong doanh nghiệp

Cách hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ

Hướng dẫn cách hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ, cuối tháng, cuối khi làm sổ sách kế toán theo thông tư 133 và thông tư 200

Hướng dẫn cách làm sổ Nhật Ký Chung trên Excel

Hướng dẫn chi tiết cách ghi các chỉ tiêu trên sổ Nhật Ký Chung theo mẫu sổ Nhật Ký Chung trên Excel.

Mẫu bảng tính thanh toán tiền lương mới nhất năm 2020

Mẫu bảng thanh toán tiền lương mới nhất năm 2020 đã được tính sẵn và có số liệu theo quy định về tiền lương, bảo hiểm mới nhất năm 2020

Cách lập bảng phân bổ chi phí trả trước

Hướng dẫn cách làm bảng phân bổ chi phí trả theo mẫu trên excel để phân bổ công cụ dụng cụ (CCDC), tiền thuê nhà, và các chi phí trả trước khác đã hạch toán trên tài khoản 242

Cách lập bảng tính trích khấu hao TSCĐ – TK 214

Hướng dẫn cách làm bảng tính trích khấu hao TSCĐ theo mẫu trên Excel để hạch toán chi phí khấu hao tài sản cố định hàng tháng trong năm

Cách làm bảng tổng hợp nhập xuất tồn trên excel theo mẫu

Hướng dẫn cách làm bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho theo mẫu lập trên Excel lấy số liệu từ bảng kê phiếu nhập kho, xuất kho hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.

Cách lập sổ quỹ tiền mặt trên Excel bằng mẫu sổ có công thức tự động

Hướng dẫn cách lập sổ quỹ tiền mặt bằng Excel theo mẫu sổ của thông tư 200 và TT 133

Cách hạch toán nghiệp vụ bán hàng trên Excel

Quy trình hạch toán nghiệp vụ bán hàng, cách vào các loại sổ, căn cứ để hạch toán và quy trình luân chuyển chuyển chứng từ.

Quy trình hạch toán nghiệp vụ mua hàng trên Excel

Hướng dẫn các bước hạch toán – ghi sổ sách nghiệp vụ mua hàng hóa vào trong sổ sách kế toán trên Excel.

Cách hạch toán và phân bổ chi phí MUA HÀNG

Hướng dẫn cách hạch toán chi phí thu mua và cách phân bổ chi phí mua hàng để tính ra đơn giá nhập kho.

Cách sử dụng hàm Vlookup trong kế toán trên Excel

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Vlookup – cú pháp, cách sử dụng khi làm kế toán trên Excel

Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo thông tư 133 và TT 200

Mẫu hệ thống sổ sách kế toán trên Excel theo thông tư 133 và thông tư 200 cho kế toán thực hành lập – ghi sổ.

Hướng dẫn tự học kế toán Excel từ cơ bản đến nâng cao

Hướng dẫn tự học kế toán Excel với các hàm Excel thông dụng từ cơ bản đến nâng cao dành cho mọi kế toán, ngoài ra còn học cách xử lý một số lỗi thường gặp

Cách dùng hàm Sumif khi làm kế toán trên Excel

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Sumif khi làm kế toán trên Excel

Cách chuyển hàng (dòng) thành cột trong Excel và ngược lại

Hướng dẫn cách chuyển hàng (dòng) thành cột trong Excel 2003, 2007, 20010, 2013 và ngược lại

Cách chuyển số thành chữ trong Excel 2003, Excel 2007, 2010, Excel 2013

Hướng dẫn cách chuyển số số thành chữ trong Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010

Cách sử dụng hàm IF trong Excel

Hướng dẫn cách sử dụng hàm IF trong Excel

Cách sử dụng hàm Max, hàm Min trong Excel

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Max, hàm Min trong Excel

Cách sử dụng Hàm LEFT, Hàm RIGHT trong EXCEL

Hướng dẫn cách sử dụng Hàm LEFT, Hàm RIGHT trong EXCEL

Cách sử dụng Hàm RANK trong Excel

Hướng dẫn cách sử dụng Hàm RANK trong Excel

Cách sử dụng Hàm COUNTIF trong Excel

Hướng dẫn cách sử dụng Hàm COUNTIF trong Excel

Tổng Hợp Hướng Dẫn Lập Các Sổ Sách Kế Toán Trên Excel

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tổng hợp lại cách lập các sổ sách kế toán trên Excel, các bài viết này đã được giới thiệu tới các bạn trước kia. Các sổ sách kế toán này được lập chỉ bằng việc sử dụng các hàm Excel cơ bản mà hầu hết người dùng để có thể tự tay mình thực hiện.

Tổng hợp hướng dẫn lập các sổ sách kế toán trên Excel

Trong cái bài viết này sẽ có hướng dẫn rất chi tiết cách lập sổ về mẫu sổ, nguyên tắc và lưu ý khi lập sổ, thiết kế, xây dựng sổ, các hàm Excel sẽ áp dụng trong quá trình lập sổ (tất nhiên là chỉ cần dùng các hàm Excel cơ bản thôi) và phía cuối các bài viết sẽ có các File Excel để các bạn có thể tải về tham khảo cũng như thực hành.

Các sổ, bảng tổng hợp trong kế toán

Các sổ, bảng chi tiết trong kế toán

Đánh giá bài viết này

Tài Liệu Tự Học Kế Toán Trên Excel Qua Mạng

Hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ năm tài chính

Cách hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ năm tài chính, hạch toán kết chuyển giá vốn, doanh thu, kết chuyển thuế GTGT, chi phí, kết chuyển lãi lỗ, kết chuyển thuế TNDN…

Mẫu số sách kế toán trên Excel theo Thông tư 200 và 133

Tải miễn phí Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo thông tư 133 và Thông tư 200, đây là mẫu sổ sách kế toán trên Excel miễn phí đầy đủ các chứng từ kế toán, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính

Các hàm Excel thường dùng trong kế toán để lên sổ sách

Hướng dẫn cách sử dụng các hàm Excel thường dùng trong kế toán để lên sổ sách, lên các bảng biểu, lên các sổ, lên báo cáo tài chính cuối năm

Cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel kế toán

Hướng dẫn sử dụng hàm SUMIF trong Excel vào công việc kế toán thực tế như: Tổng hợp số liệu từ BNL lên bảng cân đối phát sinh, kết chuyển các bút toán cuối kỳ trên Excel

Hướng dẫn cách lập sổ sách kế toán trên Excel

Hướng dẫn cách làm sổ sách kế toán bằng Excel thực hành trên mẫu sổ sách kế toán trên Excel chi tiết, cách sử dụng các hàm Excel để link sổ, lập bảng biểu, báo cáo tài chính trên Excel

Cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel kế toán

Hướng dẫn sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel vào công việc kế toán thực tế như: Tính tổng phát sinh trong kỳ, tính tổng tiền tồn cuối ngày, tính tổng tài khoản cấp 1

Hướng dẫn sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel kế toán

Hướng dẫn sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel vào công việc kế toán thực tế như: Tìm đơn giá Xuất kho, tìm Mã hàng hoá, tên hàng hoá, tìm số dư, tìm số khấu hao kỳ trước …

File Excel theo dõi TSCĐ tính theo ngày theo phương pháp đường thẳng

Chia sẻ File Excel theo dõi và quản lý TSCĐ/Các khoản chi phí phân bổ trích khấu hao chính xác theo ngày theo phương pháp đường thẳng.

Hướng Dẫn Làm Kế Toán Trên Excel

Mẫu bảng tính và thanh toán tiền lương trên Excel năm 2020 mới nhất

Mẫu bảng tính thanh toán tiền lương trên Excel cho kế toán thanh khảo khi thực hiện tính lương cuối tháng

Quy trình hạch toán nghiệp vụ bán hàng trên Excel

Hướng dẫn cách hạch toán các bút toán trong nghiệp vụ bán hàng trên sổ sách kế toán.

Quy trình hạch toán nghiệp vụ Mua hàng trên Excel

Cách hạch toán nghiệp vụ mua hàng, quy trình luân chuyển chứng từ và những điều kế toán cần chú ý kiểm tra khi thực hiện mua hàng hóa.

Hướng dẫn làm sổ sách kế toán trên Excel

Hướng dẫn cách làm sổ sách kế toán trên Excel bằng hình thức Nhật ký chung với đầy đủ các mẫu bảng biểu

Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo TT 133 và TT 200

Đây là mẫu sổ sách kế toán được thiết kế theo hình thức Nhật Ký Chung theo thông tư 133 và 200. Đã có sẵn số liệu để các bạn tham khảo cách làm.

Những điều kế toán cần biết khi làm sổ sách kế toán trên Excel

Những nguyên tắc cơ bản và cần thực hiện khi làm sổ sách kế toán trên Excel

Hướng dẫn cách ghi sổ Nhật Ký Chung trên Excel

Hướng dẫn chi tiết cách vào sổ sách kế toán theo hình thức Nhật ký chung trên Excel.

Cách hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ

Hướng dẫn kế toán cách hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ khi làm sổ sách kế toán.

Cách lập bảng tổng hợp phải thu – phải trả khác hàng (131 và 331) trên Excel

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng các công thức để lập được bảng tổng hợp phải thu phải trả khách hàng vào cuối kỳ

Cách sử dụng hàm SUMIF khi làm sổ sách kế toán trên Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm SUMIF khi làm sổ sách kế toán trên Excel để tổng hợp số liệu trên các bảng tính và thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ.

Các sử dụng hàm Vlookup trong Excel

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Vlookup khi làm sổ sách kế toán trên Excel

Bạn đang đọc nội dung bài viết Tự Học Làm Kế Toán Trên Excel Bằng Mẫu Sổ Sách Bảng Biểu Cụ Thể trên website Honggaitour.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!