Top 8 # Xem Nhiều Nhất Hướng Dẫn Học Microsoft Access 2007 Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Honggaitour.com

Bài 1: Bắt Đầu Với Microsoft Access 2007

Quản Trị Mạng – Microsoft Office Button (biểu tượng hình tròn màu vàng ở phía góc trên bên trái) thực thi rất nhiều chức năng mà được đặt ở thực đơn File trong các phiên bản Access cũ. Nút này cho phép bạn tạo một cơ sở dữ liệu mới ( New), mở một cơ sở dữ liệu đã tồn tại ( Open), lưu ( Save) và lưu với tên ( Save as), in ấn ( Print), Send hay Close.

Ribbon là vùng phía trên của tài liệu. Nó có 5 tab: Home, Create, External Data, Database Tools, và Datasheet. Mỗi tab được tách thành các nhóm. Các nhóm tập hợp các tính năng thiết kế để thực thi các chức năng mà bạn sẽ sử dụng trong việc phát triển hay chỉnh sửa cơ sở dữ liệu Access.

Các tính năng phổ biến được hiển thị trên vùng Ribbon. Để thấy các tính năng thêm trong mỗi nhóm, kích vào mũi tên phía góc dưới bên phải mỗi nhóm.

Home: Views, Clipboard, Fonts, Rich Text, Records, Sort & Filter, Find. Tables, Forms, Reports, Other.

External Data: Import, Export, Collect Data, SharePoint Lists.

Database Tools: Macro, Show/Hide, Analyze, Move Data, Database Tools.

Quick Access Toolbar là thanh công cụ tùy chỉnh chứa các lệnh mà bạn muốn để sử dụng. Bạn có thể đặt Quick access toolbar phía trên hay dưới vùng ribbon. Để thay đổi vị trí của nó, kích vào mũi tên cuối dưới thanh công cụ và chọn Show Below the Ribbon.

Navigation hiển thị các đối tượng cơ sở dữ liệu như các bảng, biểu mẫu, truy vấn và reports.

Tabbed Document Window Viewing

Tabbed document viewing mở các bảng, biểu mẫu, truy vấn và reports trong cùng cửa sổ. Kích vào các tab để chuyển đổi giữa các cửa sổ.

Hướng Dẫn Sử Dụng Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu Microsoft Access 2007 (Toàn Tập)

Cuốn sách ” Hướng dẫn sử dụng – quản lý cơ sở dữ liệu Access 2007” được biên soạn nhằm mục đích giới thiệu đến bạn đọc phiên bản mới nhất hiện nay của chương trình Microsoft Office Access, đồng thời hướng dẫn sử dụng các tính năng mới và các công cụ mạnh của phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu mà bạn có thể áp dụng để bắt đầu tạo cơ sở dữ liệu, theo dõi thông tin, lập báo cáo và chia sẻ dữ liệu với đồng nghiệp, bạn bè một cách nhanh chóng và hiệu quả trong một môi trường dễ quản lý nhất.

Sách gồm 12 chương, trình bày mọi vấn đền về cách sử dụng và quản lý cơ sở dữ liệu với Access 2007 từ đơn giản đến phức tạp. Cụ thể với sách này, bạn sẽ được giới thiệu về những tính năng mới của Access 2007, các thuật ngữ cơ sở dữ liệu cơ bản như table, foem, các nguyên tắc thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ và cách thiết lập mối quan hệ để bảo đảm tính toản vẹn tham chiếu. Bên cạnh đó, bạn sẽ được hướng dẫn qua một loạt những tác vụ tạo và mở cơ sở dữ liệu, tạo các table, form, query và report trong Access 2007, thực hiện việc lọc và phân loại để bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của bạn, và đặc biệt là học các kỹ thuật nhập và xuất để đưa dữ liệu từ các nguồn bên ngoài vào Access và ngược lại, đưa dữ liệu Access ra các môi trường bên ngoài.

Chương 1: Giới thiệu các điểm mới Access 20071. Những tính năng mới trong Microsoft Access 20072. Import dữ liệu từ một bảng tính hoặc một chương trình khác3. Nâng cấp từ một phiên bản Access trước đây………….7. Các thông số Access 2007

Chương 2: Nhận sự trợ giúp; chuyển đổi và tuỳ biến Access 20071. Sử dụng Office Diagnositcs2. Đăng ký các dịch cụ trực tuyến trên Office o­nline3. Tham gia chương trình Customer Experience Improvement………..18. Sử dụng các thanh công cụ tuỳ ý và cc1 xác lập khởi động hiện có trong Access 2007

Chương 3: Các Datasheet và tập hợp dữ liệu1. Thêm hoặc xoá một cột trong datasheet2. Thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng thông báo email3. Bước qua Wizard………….14. Sử dụng các Switchboard

Chương 4: Tạo và mở cơ sở dữ liệu1. Các điểm cơ bản về cơ sở dữ liệu2. Sử dụng một danh sách chứa nhiều giá trị3. Các điểm cơ bản về việc thêm record…………..18. Tham khảo ký tự đại diện Access

Chương 5: Thiết kế cơ sở dữ liệu1. Các điểm cơ bản về thiết kế cơ sở dữ liệu2. Tạo các table trong một cơ sở dữ liệu3. Chèn, thêm, hoặc tạo một trường mới trong một table……….9. Chèn hoặc thêm một trường rich text

Chương 6: Nhập và xuất dữ liệu1. Nhập hoặc liên kết với dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu Access khác2. Import hoặc liên kết với dữ liệu trong một worbook Excel3. Import từ hoặc liên kết với một danh sách Sharepoint…………14. Chạy một hoạt động import hoặc xuất đã lưu

Chương 7: Lọc và phân loại1. Lọc: giới hạn số record trong một khung xem2. Lọc vác record theo thứ tự nhạy kiểu chữ3. Phân loại các record theo thứ tự tuỳ ý………….7. Phân loại các địa chỉ IP

Chương 8: Tạo trong Access 20071. Tạo một form2. Thêm một trường vào một form hoặc report3. Chèn một tiêu đề vào một form hoặc report………9. Form hoặc report không hiển thị tất cả dữ liệu mà bạn mong muốn thấy

Chương 9: Tạo các Query1. Tạo một query select đơn giản2. Chạy một query, kiểm tra các trường hợp được nối trong query3. Biên tập dữ liệu trong một query…………19. Tìm các record có các ngày tháng gần đây nhất hoặc cũ nhất

Chương 10: Tạo các Report1. Tìm hiểu việc kết nhóm, các phần report và control2. Tạo một report được kết nhóm mới bằng cách sử dũng Report Wizard 7173. Tinh chỉnh report……….14. Chỉnh sửa, biên tập hoặc thay đổi một report

Chương 11: Tạo các Table1. Mở một datasheet trống2. Tạo một datasheet trống trong một cơ sở dữ liệu mới3. Thêm một datasheet trống vào một cơ sở dữ liệu hiện có………..19. Hiển thị cột tổng trong một datasheet

Chương 12: Lưu và in trong Access 20071. Cài đặt một máy in mới2. Cài đặt máy in mặc định3. Xem trước nội dung trang trước khi in…………19. Đổi tên một file.

Mời bạn đón đọc.

Hướng Dẫn Cách Tạo Form Trong Microsoft Access

MS Access được dùng để sắp xếp, lưu trữ thông tin cũng như chuẩn bị các báo cáo được thiết kế đặc biệt. Việc tạo lập form từ cơ sở dữ liệu giúp việc nhập liệu của bạn trở nên thuận tiện hơn. Trong quá trình tạo form, bạn có thể định dạng nó sao cho phù hợp với tính chất của cơ sở dữ liệu cũng như trình bày dễ hiểu hơn. Trong bài viết này, Gitiho sẽ hướng dẫn bạn cách tạo lập cũng như kiểm soát và tùy chỉnh form để đảm bảo form của bạn hoạt động hiệu quả nhất.

Form là gì?

Form (Biểu mẫu) là 1 đối tượng được dùng cho 3 mục đích sau đây:

Nhập dữ liệu: ví dụ như bạn muốn nhập các tham số trong báo cáo trước khi khởi chạy báo cáo đó.

Tùy chỉnh dữ liệu: sử dụng form để chèn, cập nhật hoặc xóa dữ liệu.

Điều hướng trên hệ thống: ví dụ bạn tạo form trên Access thì bạn hoặc người dùng khác có thể tải form đó xuống hay chạy báo cáo,…

Ngăn Dẫn hướng sẽ hiển thị tất cả đối tượng cũng như các form mà bạn tạo trong cơ sở dữ liệu.

Cách tạo Form (Biểu mẫu) trong Access

Lúc này, Form của bạn sẽ được tạo và mở trong chế độ xem Design View:

Các thuộc tính của Form trong Access (Form Properties)

Khi cửa sổ Property Sheet xuất hiện, Access thường sẽ mặc định là “Detail” nên nếu bạn muốn tạo Form, chọn ” Form”.

Sau khi nhấn Form, bạn sẽ thấy ngay các thuộc tính nào được dùng trong Form.

Lưu ý: Hãy luôn chú ý trong quá trình chỉnh sửa nội dung form và các trường. Tất cả các thay đổi dù là nhỏ nhất đều có thể thực hiện ở cửa sổ Property Sheet. Do có quá nhiều tùy chọn nên rất khó để bạn có thể nhớ được là mình đã thay đổi phần nào của form

Thuộc tính Record Source (Record Source Property)

Thuộc tính Record Source (Nguồn ghi) sẽ thiết lập các nguồn dữ liệu cho form của bạn.

Thuộc tính Record Source có thể được đặt thành tên bảng, tên truy vấn hay câu lệnh SQL bằng cách bạn nhấn dấu (…) ngay bên phải thuộc tính Record Source.

Thuộc tính chú thích (Caption Property)

Phần trên cùng của form sẽ hiển thị ở chế độ xem Datasheet View của các record

Phần dưới cùng sẽ hiển thị 1 record tại 1 thời điểm (như Single Form).

Thuộc tính Caption dùng để đặt nhãn cho form của bạn.

Ví dụ, mình muốn đặt Caption là “Thêm/Chỉnh sửa sản phẩm”, nghĩa là “Thêm/Chỉnh sửa sản phẩm” chính là thanh tiêu đề form của bạn:

Thanh tiêu đề form thể hiện giá trị mà ta đã đặt trong thuộc tính chú thích.

Thuộc tính Default View

Thuộc tính tiếp theo mà mình giới thiệu đến các bạn trong Access đó là Default View (Thiết lập dạng hiển thị của form). Trong mục này, bạn sẽ thấy một danh sách thả xuống gồm 6 dạng của form:

Single Form: hiển thị 1 record tại 1 thời điểm

Continuous Forms: hiển thị các record liên tiếp nhau

Thanh cuộn ngay bên phải giúp bạn lướt qua các record. Ở cuối phía cuối form, bạn vẫn có thể thấy được thanh chọn record (gồm 77 record).

Datasheet: hiển thị dữ liệu dạng bảng

Trong dạng xem này, bạn có thể thay đổi kích thước hoặc thậm chí sắp xếp lại vị trí các cột bằng cách highlight hoặc di chuyển các cột sang vị trí khác.

Bạn vẫn có thể dùng thanh cuộn để lướt qua và xem được toàn bộ bản ghi.

Split Form: phân chia các record

Dạng này sẽ cho bạn 2 cái nhìn tổng quan về dữ liệu như sau:

Hai điểm trên đã được đồng bộ hóa nên khi bạn chọn một trường nào đó trong form của bạn thì Access sẽ cho ra trường tương ứng. Dạng này cung cấp cho bạn tất cả các chức năng của Datasheet cũng như Single Form.

Hướng Dẫn Sử Dụng Microsoft Office 2007

Bộ công cụ văn phòng Microsoft Office chắc chắn không còn xa lạ gì với tất cả mọi người, nhất là đối với giáo viên và sinh viên chúng ta. Trước hết phải nói đến Microsoft Office 2003 (các phiên bản cũ hơn không còn sử dụng nên tôi không nhắc đến trong bài viết này) là bộ cung cụ văn phòng nếu xét về các phiên bản đến bây giờ thì nó ra đời khá lâu, tuy nhiên cho đến ngày nay thì nó vẫn còn rất được ưa chuộng trong phần lớn người sử dụng bởi tính đơn giản, dễ sử dụng và gọn nhẹ. Mặt khác, theo thói quen của người dùng máy tính thì giao diện của Microsoft Office 2007 là một sự đổi mới hoàn toàn so với Microsoft Office 2003 cho nên việc bắt tay vào sự dụng phiên bản mới dễ làm thoái chí người sử dụng, nhất là đối với giáo viên, những người không có nhiều thời gian, cho nên việc lựa chọn sử dụng một phiên bản cũ nhưng vẫn còn hiệu quả vẫn là lựa chọn tối ưu nhất.

Thế nhưng trong 1-2 năm gần đây, cùng với việc phát triển của công nghệ thông tin và nhu cầu tìm hiểu cái mới của giới trẻ, Microsoft Office 2007 đang được tầng lớp sinh viên ở Cần Thơ bắt đầu sử dụng nhiều lên, số lượng người lựa chọn Microsoft Office 2007 để thay thế cho phiên bản Microsoft Office 2003 ngày một tăng nhất là giới trẻ. Các phòng máy in, photocopy có cài đặt Microsoft Office 2007 ngày một nhiều. Và do đó, nhu cầu tìm hiểu về cách sử dụng Microsoft Office 2007 đối với sinh viên và đội ngũ giáo viên đang là một nhu cầu cấp thiết. Thế nhưng không phải ai cũng có đủ thời gian và tiền bạc để tham gia các lớp học Microsoft Office 2007. Vậy phải làm sao để mọi người có thể tìm hiểu về Microsoft Office 2007 nhưng lại không mất quá nhiều thời gian và tiền bạc. Và bài viết này sẽ giúp các bạn thực hiện được điều đó.

Bài viết này tôi sẽ cung cấp cho các bạn bộ giáo trình hướng dẫn sử dụng Microsoft Office 2007 bao gồm Microsoft Word 2007, Microsoft Excel 2007 và Microsoft PowerPoint 2007 được tổng hợp từ các bài hướng dẫn sử dụng trên Website của Microsoft tại Việt Nam.

Trong giáo trình hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2007 gồm có những mục lớn như sau:

Làm quen với Microsoft Word 2007

1. Tạo văn bản đầu tiên 2. Chỉnh sửa văn bản và tài liệu 3. Làm cho văn bản trông đẹp mắt

Làm quen với giao diện

1. Làm quen nhanh với giao diện mới 2007 2. Làm quen nhanh với hệ thống Office 2007

Sử dụng biểu mẫuCách trình bày thông tin

1. Danh sách dạng số và ký hiệu 2. Danh sách đa cấp 3. Danh sách dạng số và ký hiệu 4. Border và Shading

Ghi chú và Chỉnh sửa tài liệu

1. Kiểm tra tài liệu bằng chức năng Track Changes trong Word 2007 2. Track Changes và Comments – những tính năng nâng cao

Sử dụng Mail Merge

1. Mail Merge căn bản 2. Chuẩn bị danh sách thông tin người nhận

Những kỹ năng cơ bản

1. Giới thiệu thanh Ribbon 2. Duyệt thanh Ribbon bằng Access Key 3. Hãy chú ý đến máy tính của bạn

Trong giáo trình hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2007 gồm có những mục lớn như sau:

Làm quen với Excel 2007

1. Làm quen nhanh với Excel 2007 2. Tìm hiểu Excel 2007: Tạo một workbook đầu tiên 3. Tìm hiểu Excel 2007: Cách nhập công thức 4. Cách dùng hàm trong Excel 2007 để xác định thông tin ngày

Cách tạo báo cáo với Pivotable

1. PivotTable I: Làm quen với PivotTable reports trong Excel 2007 2. PivotTable II: Lọc các dữ liệu trong một PivotTable của Excel 2007 3. PivotTable III: Tính toán dữ liệu trong những báo cáo PivotTable của Excel 2007

Các kỹ năng Office cơ bản

1. Làm quen nhanh với hệ thống Office 2007 2. An toàn thông tin

Cách tạo biểu đồ

Làm thế nào để tạo một biểu đồ trong Excel 2007

Chia sẻ thông tin

1. Chia sẻ dữ liệu của Excel với những ứng dụng khác bằng cách xuất bản lên SharePoint 2. Excel Services I: Phần căn bản 3. Excel Services II: Yêu cầu, đề nghị và phân quyền 4. Excel Services III: Kiểm soát những gì bạn chia sẻ 5. Excel Services IV: Cho phép nhập thông tin

Trong giáo trình hướng dẫn sử dụng Microsoft PowerPoint 2007 gồm có những mục lớn như sau:

Cách tạo bài thuyết trình đơn giản

1.Làm quen nhanh với PowerPoint 2007 2. Các thao tác cơ bản

Thêm âm thanh hoặc lời thoại

1.Chơi một file âm thanh 2.Chơi âm thanh từ đĩa CD

Cách sử dụng biểu đồ, đồ thị và bảng biểu

1. Sử dụng hiệu ứng đồ họa với SmartArt 2. Tạo trình diễn chuyên nghiệp với slide đồ họa

Thay đổi định dạng bài thuyết trình

1. Cá nhân hóa định dạng bài thuyết trình 2. Khám phá sức mạnh của Custom layout

Chuẩn bị thuyết trình

Bảo vệ, in ấn và chuẩn bị sẵn sàng cho bài thuyết trình

Các bạn có thể download tổng hợp giáo trình trên về máy tính cá nhân để có thể nghiên cứu khi rảnh rỗi.

Download giáo trình hướng dẫn sử dụng Microsoft Office 2007.

Password: www.ctu.edu.vn

Bản quyền bài viết này thuộc về Bộ môn Sư phạm Toán, khoa Sư phạm, trường Đại học Cần Thơ. Giáo trình được upload và kiểm tra bởi Bùi Nguyên Phương. Nếu có vấn đề trong việc download giáo trình, vui lòng liên hệ bui_nguyenphuong@yahoo.com