Đề Xuất 6/2023 # Tạo Form (Biểu Mẫu) Trong Access 2022 # Top 8 Like | Honggaitour.com

Đề Xuất 6/2023 # Tạo Form (Biểu Mẫu) Trong Access 2022 # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Tạo Form (Biểu Mẫu) Trong Access 2022 mới nhất trên website Honggaitour.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tạo form (biểu mẫu) cho cơ sở dữ liệu của bạn có thể làm cho việc nhập dữ liệu trở nên thuận tiện hơn. Khi bạn tạo một biểu mẫu, bạn có thể thiết kế nó sao cho phù hợp với cơ sở dữ liệu của bạn.

Trong bài học này, bạn sẽ học cách tạo và sửa đổi các biểu mẫu. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách sử dụng các tùy chọn biểu mẫu như các tính năng kiểm soát thiết kế và các thuộc tính biểu mẫu để đảm bảo biểu mẫu hoạt động chính xác theo cách bạn muốn.

Trong suốt hướng dẫn này, bài viết sẽ sử dụng một cơ sở dữ liệu mẫu. Nếu muốn theo dõi, bạn có thể tải xuống file Access 2016 sample database. Bạn sẽ cần cài đặt Access 2016 trên máy tính để mở file ví dụ.

Cách tạo biểu mẫu

Access giúp dễ dàng tạo biểu mẫu từ bất kỳ bảng nào trong cơ sở dữ liệu của bạn. Bất kỳ biểu mẫu nào bạn tạo từ bảng sẽ cho phép bạn xem dữ liệu đã có trong bảng đó và thêm dữ liệu mới. Khi bạn đã tạo biểu mẫu, bạn có thể sửa đổi nó bằng cách thêm các trường bổ sung và các tính năng kiểm soát thiết kế như các combo box.

1. Trong bảng điều khiển Navigation, hãy chọn bảng bạn muốn dùng để tạo biểu mẫu. Bạn không cần phải mở bảng.

3. Biểu mẫu của bạn sẽ được tạo và mở trong chế độ xem Layout.

Giới thiệu về subform (biểu mẫu con)

Nếu bạn đã tạo biểu mẫu từ một bảng mà nội dung được liên kết với một bảng khác, biểu mẫu của bạn có thể bao gồm các subform (biểu mẫu con). Biểu mẫu con là biểu mẫu dữ liệu hiển thị các nội dung liên kết theo định dạng bảng. Ví dụ, biểu mẫu con được bao gồm trong biểu mẫu Customers vừa tạo sẽ hiển thị các đơn đặt hàng của khách hàng được liên kết.

Bạn không cần bao gồm biểu mẫu con này vì có thể bạn chỉ muốn sử dụng biểu mẫu Customers để nhập và xem lại thông tin liên hệ. Nếu bạn thấy rằng bạn không cần biểu mẫu con, bạn có thể dễ dàng xóa nó. Để làm điều này, chỉ cần nhấp vào nó và nhấn phím Delete trên bàn phím của bạn.

Tuy nhiên, các biểu mẫu con thường khá hữu ích. Tùy thuộc vào nội dung và nguồn của biểu mẫu, bạn có thể thấy rằng biểu mẫu con chứa thông tin hữu ích, như trong ví dụ bên dưới. Trong biểu mẫu Orders, biểu mẫu con chứa tên, số lượng và giá của mỗi mục trong đơn đặt hàng. Đó là tất cả thông tin hữu ích.

Thêm các trường bổ sung vào biểu mẫu

Khi bạn sử dụng lệnh Form trên một bảng hiện có, tất cả các trường từ bảng được bao gồm trong biểu mẫu. Tuy nhiên, nếu sau này bạn thêm các trường bổ sung vào bảng, các trường này sẽ không tự động hiển thị trong các biểu mẫu hiện có. Trong các tình huống như thế này, bạn có thể thêm các trường bổ sung vào một biểu mẫu.

Cách thêm trường vào biểu mẫu

2. Nhấp vào lệnh Add Existing Fields.

3. Bảng điều khiển Field List sẽ xuất hiện. 4. Nhấp đúp vào (các) trường mong muốn.

4. Trường sẽ được thêm vào.

Bạn cũng có thể sử dụng quy trình trên để thêm các trường vào một biểu mẫu hoàn toàn trống. Chỉ cần tạo biểu mẫu bằng cách nhấp vào lệnh Blank Form trên tab Create, sau đó làm theo các bước ở trên để thêm các trường mong muốn.

Cách thêm một trường từ một bảng khác

Bạn cũng có thể thêm các trường từ các bảng khác nhau trong cơ sở dữ liệu của mình vào biểu mẫu.

1. Từ bảng điều khiển Field List, nhấp vào Show All Tables.

2. Nhấp vào dấu cộng + bên cạnh bảng chứa trường bạn muốn thêm, sau đó nhấp đúp vào trường mong muốn. Trường mới sẽ được thêm vào.

Thêm các tính năng kiểm soát thiết kế

Các tính năng kiểm soát thiết kế thiết lập các hạn chế trên các trường trong biểu mẫu. Điều này giúp bạn kiểm soát tốt hơn cách dữ liệu được nhập vào biểu mẫu của mình, từ đó giúp giữ cho cơ sở dữ liệu của bạn nhất quán.

Combo box

Một combo box là một danh sách drop-down bạn có thể sử dụng trong biểu mẫu của mình thay cho một trường. Combo box giới hạn thông tin mà người dùng có thể nhập bằng cách buộc chúng chỉ chọn các tùy chọn bạn đã chỉ định.

Combo box hữu ích cho các trường có số lượng hạn chế các phản hồi hợp lệ. Ví dụ, bạn có thể sử dụng combo box để đảm bảo mọi người chỉ nhập một bang hợp lệ tại Hoa Kỳ khi nhập địa chỉ hoặc chỉ chọn các sản phẩm đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu.

Cách tạo một combo box

2. Chọn lệnh Combo Box, trông giống như một danh sách drop-down.

3. Chọn vị trí mong muốn cho combo box. Một dòng sẽ xuất hiện, cho biết vị trí nơi combo box của bạn sẽ được tạo. Trong ví dụ này, nó sẽ được đặt giữa trường City và Add to Mailing List?.

6. Nếu cần, hãy thay đổi kích thước cột để tất cả văn bản của bạn hiển thị. Khi bạn đã hài lòng với danh sách của mình, hãy nhấp vào Next.

7. Chọn Store that value in this field, sau đó nhấp vào mũi tên drop-down và chọn trường mà bạn muốn các lựa chọn từ combo box được ghi lại. Sau khi thực hiện lựa chọn của mình, hãy nhấp vào Next.

8. Nhập label – hoặc name – sẽ xuất hiện bên cạnh combo box của bạn. Nói chung, bạn nên sử dụng tên của trường bạn đã chọn ở bước trước.

9. Nhấp vào Finish. Combo box của bạn sẽ xuất hiện trên biểu mẫu. Nếu bạn đã tạo combo box để thay thế trường hiện tại, bạn nên xóa trường đầu tiên. Trong ví dụ này, bạn có thể nhận thấy rằng bây giờ có hai trường cùng tên. Hai trường này gửi thông tin đến cùng một địa điểm, vì vậy ta không cần cả hai. Ta sẽ xóa cái không có combo box.

10. Chuyển sang chế độ xem Form để kiểm tra combo box của bạn. Chỉ cần nhấp vào mũi tên drop-down và xác minh rằng danh sách chứa các lựa chọn chính xác. Combo box bây giờ có thể được sử dụng để nhập dữ liệu.

Nếu bạn muốn bao gồm một danh sách drop-down với một loạt các tùy chọn và không muốn nhập tất cả chúng, hãy tạo một combo box và chọn tùy chọn đầu tiên trong Combo Box Wizard: I want to get the values from another table or query. Điều này sẽ cho phép bạn tạo một danh sách drop-down từ một trường trong bảng.

Một số người dùng báo cáo rằng Access bị trục trặc khi làm việc với biểu mẫu. Nếu bạn gặp sự cố khi thực hiện bất kỳ tác vụ nào trong các chế độ xem Layout, hãy thử chuyển sang chế độ xem Design.

Tùy chỉnh cài đặt biểu mẫu bằng Property Sheet

Property Sheet là một bảng điều khiển chứa thông tin chi tiết về biểu mẫu của bạn và từng thành phần của nó. Từ Property Sheet, bạn có thể thực hiện thay đổi đối với mọi phần của biểu mẫu, cả về chức năng và giao diện.

Cách tốt nhất để tự làm quen với Property Sheet là mở nó và chọn các tùy chọn trong đó. Khi bạn chọn một tùy chọn, Access sẽ hiển thị một mô tả ngắn gọn về tùy chọn trên đường viền dưới cùng bên trái của cửa sổ chương trình.

Hãy chú ý khi bạn sửa đổi biểu mẫu của mình và các trường của nó. Bạn hoàn toàn có thể thực hiện các thay đổi tinh tế với Property Sheet. Vì có quá nhiều tùy chọn, nên đôi khi có thể khó nhớ bạn đã sử dụng cái nào để sửa đổi từng khía cạnh của biểu mẫu.

Sửa đổi cài đặt biểu mẫu

Cách ẩn một trường

1. Trong chế độ xem Layout hoặc Design, hãy chọn tab Design, sau đó tìm nhóm Tools. Nhấp vào lệnh Property Sheet.

2. Property Sheet sẽ xuất hiện trong bảng điều khiển bên phải. Trên biểu mẫu, chọn trường bạn muốn ẩn. Trong ví dụ này, ta sẽ ẩn trường Customer ID vì ta không muốn bất kỳ người dùng nào cố gắng chỉnh sửa nó.

4. Nhấp vào mũi tên drop-down trong cột bên phải, sau đó chọn No.

5. Chuyển sang chế độ xem Form để xác minh rằng trường đó đã bị ẩn.

Cách đặt trường tự động điền ngày hiện tại

1. Trong chế độ xem Layout hoặc Design, hãy chọn tab Design, sau đó tìm nhóm Tools. Nhấp vào lệnh Property Sheet.

2. Property Sheet sẽ xuất hiện trong bảng điều khiển bên phải. Trên biểu mẫu, chọn trường bạn muốn tự động điền ngày hiện tại vào. Đây phải là một trường có kiểu dữ liệu ngày tháng. Ví dụ trong bài viết này sẽ chọn trường Pickup Date trên biểu mẫu Orders.

3. Trong Property Sheet, hãy bấm vào tab Data, sau đó chọn trường Default Value trong hàng thứ tư. Nhấp vào nút Expression Builder xuất hiện trong cột ở bên phải.

5. Trong danh sách Common Expressions, nhấp đúp vào Current Date.

6. Biểu thức cho Current Date sẽ được thêm vào. Sau đó, nhấp OK.

7. Chuyển sang chế độ xem Form để xác minh rằng biểu thức hoạt động. Khi bạn tạo một bản ghi mới với biểu mẫu đó, trường ngày bạn đã sửa đổi sẽ tự động điền vào ngày hiện tại.

Thực hành!

Mở cơ sở dữ liệu thực hành đã nêu ở phần trên.

Tạo biểu mẫu từ bảng Customers.

Xóa biểu mẫu con.

Tạo một combo box. Thêm các lựa chọn sau vào combo box đó:

Lưu trữ giá trị trong trường City và gắn nhãn cho combo box là NC City List. Nhấp vào Finish khi bạn đang thực hiện với Combo Box Wizard.

Chuyển sang chế độ xem Form và nhấp vào mũi tên drop-down trong combo box bạn đã tạo. Bạn sẽ thấy danh sách các thành phố.

Cách Tạo Biểu Mẫu Trong Microsoft Access 2010

Mặc dù Access cung cấp dạng xem biểu dữ liệu kiểu bảng tính thuận tiện để nhập dữ liệu, nhưng nó không phải lúc nào cũng là công cụ thích hợp cho mọi tình huống nhập dữ liệu. Nếu bạn đang làm việc với những người dùng mà bạn không muốn tiếp xúc với hoạt động bên trong của Access, bạn có thể chọn sử dụng biểu mẫu Access để tạo trải nghiệm thân thiện hơn với người dùng. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ đi qua quá trình tạo biểu mẫu Access. Hướng dẫn này đi qua quy trình tạo biểu mẫu trong Access 2010. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Access cũ hơn, hãy đọc hướng dẫn biểu mẫu hoặc Access 2007 của chúng tôi . Nếu bạn đang sử dụng phiên bản truy cập mới hơn, hãy đọc hướng dẫn của chúng tôi về Tạo biểu mẫu trong Access 2013.

Trước tiên, bạn sẽ cần khởi động Microsoft Access và mở cơ sở dữ liệu sẽ chứa biểu mẫu mới của bạn.

Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng một cơ sở dữ liệu đơn giản mà tôi đã phát triển để theo dõi hoạt động đang chạy. Nó chứa hai bảng: một bảng theo dõi các tuyến đường mà tôi thường chạy và một bảng khác theo dõi mỗi lần chạy. Chúng tôi sẽ tạo một biểu mẫu mới cho phép nhập các lần chạy mới và sửa đổi các lần chạy hiện có.

Bây giờ bạn đã sắp xếp vị trí trường trên biểu mẫu Microsoft Access của mình, đã đến lúc thêm gia vị cho mọi thứ bằng cách áp dụng định dạng tùy chỉnh.

Khám phá tất cả các tùy chọn này. Phát điên và tùy chỉnh biểu mẫu của bạn theo nội dung trái tim của bạn Khi bạn hoàn thành, hãy chuyển sang bước tiếp theo của bài học này.

Bạn đã dành rất nhiều thời gian và tâm sức để làm cho biểu mẫu phù hợp với nhu cầu của bạn. Bây giờ là lúc cho phần thưởng của bạn! Hãy khám phá bằng cách sử dụng biểu mẫu của bạn.

Chúc mừng bạn đã tạo biểu mẫu Microsoft Access đầu tiên của mình!

Hướng Dẫn Tạo Lập Form Trong Access 2022

Tạo lập form từ cơ sở dữ liệu giúp việc nhập liệu của bạn trở nên thuận tiện hơn. Trong quá trình tạo form, bạn có thể định dạng nó sao cho phù hợp với tính chất của cơ sở dữ liệu cũng như trình bày dễ hiểu hơn.

Trong bài viết này, Blog Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách tạo lập và chỉnh sửa form. Bạn cũng sẽ được biết cách kiểm soát các trình bày cũng như chỉnh sửa các tùy chọn form để đảm bảo form hoạt động hiệu quả nhất.

Cách tạo lập form

Access hỗ trợ người dùng có thể tạo form từ bất cứ bảng dữ liệu nào trong cơ sở dữ liệu gốc. Bất cứ form nào được tạo thành sẽ đều hiển thị dữ liệu giống với bảng, đồng thời còn có thể thêm bớt dữ liệu mới. Sau khi tạo lập xong, bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa nó bằng cách thêm các trường mới hoặc các các tùy chọn định dạng như hộp hỗn hợp chẳng hạn.

Bước 1: Trong mục Navigation, lựa chọn bảng dữ liệu mà bạn cần tạo lập form. Bạn không nhất thiết phải mở bảng đó lên

Bước 1: Chọn tab Design, sau đó tìm đến mục Tools ở phía bên phải của thanh Ribbon

Hộp hỗn hợp

Hộp hỗn hợp là một dạng danh sách xổ xuống được dùng để thay thế một trường trong nội dung form. Hộp hỗn hợp sẽ hạn chế khả năng nhập liệu của người dùng khi chỉ cho phép người dùng lựa chọn các tùy chọn có sẵn trong hộp mà thôi.

Hộp hỗn hợp rất có ích đối với các trường có ít lựa chọn trả lời. Chẳng hạn, bạn có thể sử dụng hộp hỗn hợp để chỉ cho phép người dùng nhập đúng tên các bang của Mỹ khi điền vào trường địa chỉ liên hệ, hoặc là người dùng khi đặt hàng chỉ được phép lựa chọn các sản phẩm được liệt kê trong cơ sở dữ liệu mà thôi.

Bước 1: Trong cửa sổ Form Layout, lựa chọn tab Design, sau đó tìm đến phần Controls

Bước 2: Lựa chọn lệnh Combo box, khi đó nó sẽ có dạng giống như hộp thoại xổ xuống

Tùy chỉnh thiết lập form bằng cách sử dụng Property Sheet

Property sheet là một cửa sổ tổng hợp chứa các thông tin chi tiết của form cũng như từng nội dung trong form. Từ của sổ Property Sheet mà ta có thể sửa đổi từng phần bố cục của form, bao gồm cả chức năng hoạt động cũng như cách thức trình bày.

Lưu ý: Hãy luôn chú ý trong quá trình chỉnh sửa nội dung form và các trường. Tất cả các thay đổi dù là nhỏ nhất đều có thể thực hiện ở cửa sổ Property Sheet. Do có quá nhiều tùy chọn nên rất khó để bạn có thể nhớ được là mình đã thay đổi phần nào của form

Thay đổi thiết lập của form

Có rất nhiều lựa chọn được xuất hiện trong cửa sổ Property Sheet nên ta không thể đi sâu giải thích hết được. Ta chỉ có thể kiểm nghiệm 2 lựa chọn thường được sử dụng nhất: ẩn các trường không cần thiết và thiết lập trường chứa thời gian ngày tháng năm có chức năng tự động lên lịch theo đúng thời gian thực tế.

Để có thể ẩn đi các trường không cần thiết

Bước 5: Cuối cùng ta chỉ cần chuyển sang cửa sổ Form để kiểm tra xem các trường đã được ẩn đi hay chưa.

Để thiết lập trường chứa thời gian ngày tháng năm có chức năng tự động lên lịch theo đúng thời gian thực tế

Bước 7: Chuyển sang chế độ Form View để kiểm tra kết quả. Khi bạn tạo 1 bản ghi mới với form, trường dữ liệu mà bạn vừa chỉnh sửa sẽ tự động cập nhật lịch thực tế vào nội dung của trường đó.

Đừng bội bỏ qua: Lớp học Excel ở Hà Nội

Cách Tạo Form Đăng Ký Trên Google Drive Tạo Biểu Mẫu Liên Hệ

Hướng dẫn tạo Form đăng ký trên Google Drive trực tuyến, tạo biểu mẫu đăng ký, tạo biểu mẫu liên hệ trên Google Form là cách hay nhất để tạo một biểu mẫu khảo sát, thu thập thông tin, ý kiến khách hàng, thu thập dữ liệu thông tin học sinh … trực tiếp từ google.

Tạo form đăng ký online bằng Google Form

Bước 3: Tùy vào mục đích sử dụng Form của các bạn là gì, các bạn hãy tạo ra biêu mẫu theo ý của mình.

Ví dụ mình muốn tạo Form cho học sinh đăng ký học tiếng anh, nên mình đã tạo Form cho học sinh điền thông tin Họ tên, Địa chỉ, số điện thoại, email, khóa học…

Qua Form đăng ký google drive này mình sẽ thống kê được có bao nhiêu học sinh đăng ký học, tên, địa chỉ, số điện thoại và đăng ký khóa học nào để từ đó báo cho học sinh biết đã đăng ký thành công.

Ngoài ra trên Form này mình có thể thêm một vài hình ảnh hoạt động, thêm video giới thiệu qua khóa học từ youtube vào để thêm độ tin cậy cho Form.

Phía cuối Form mình để thêm thông tin liên hệ với Trung tâm

Bạn có thể tham khảo mẫu form đăng ký khóa học tiếng anh của mình đã tạo ra tại link: chúng tôi

2. Mô tả biểu mẫu, ghi những ghi chú nhất định cho biểu mẫu

3. Câu hỏi, bạn sẽ đặt câu hỏi tại phần này

4. Tùy chọn, đây là phần đáp án nếu là trắc nghiệm hoặc là một đoạn văn bản ghi lại thông tin của người trả lời câu hỏi

5. Thêm nhiều câu hỏi khác nếu muốn

6. Dạng câu trả lời, tùy thuộc vào bạn đặt

7. Copy câu hỏi, dùng để tạo câu hỏi cùng loại với câu hỏi đang được chọn

8. Xóa câu hỏi, xóa đi câu hỏi mà bạn đang chọn

9. Bắt buộc, chọn phần này nếu bạn muốn thông tin là bắt buộc (trong trường hợp người trả lời không điền vào thì biêu rmẫu sẽ không được hoàn thành và được gửi đi)

10. Tạo thêm một câu hỏi, phần này sẽ tạo một câu hỏi với phần trả lời do bạn tùy chọn (khác với mục 6 ở phần được chọn kiểu câu trả lời)

11. Thêm tiêu đề và mô tả, để tạo thêm tiêu đề như phần 1, phần này được sử dụng khi bạn muốn tạo một đoạn văn bản khác cho biểu mẫu

12. Thêm ảnh vào biểu mẫu liên hệ

13. Thêm video từ Youtube vào Forms

14. Ngắt form (giống như kiểu trang 1, trang 2…)

15. Màu nền cho biểu mẫu, bạn có chọn cho mình một màu sắc nào đó phù hợp, bạn cũng có thể chọn một bức ảnh để làm nền thay cho những gam màu đơn sắc đã được cung cấp sẵn

16. Xem trước, biểu mẫu của bạn sẽ được trình chiếu dưới dạng hoàn chỉnh (Biểu mẫu mà bạn thấy sẽ là thứ mà những người mà bạn gửi tới sẽ thấy)

17. Cài đặt, phần này có những thiệt lập nâng cao cho biểu mẫu, yêu cầu đăng nhập để trả lời biểu mẫu, thay đổi trật tự câu hỏi, gán điểm cho câu hỏi để tính điểm,…

18. Câu trả lời, bạn có thể xem câu trả lời cho biểu mẫu của mình tại mục này

Bước 4: Một số dạng câu trả lời

1. Câu trả lời ngắn (1 dòng)

2. Câu trả lời dài (nhiều dòng)

3. Nhiều lựa chọn, bạn sẽ tạo ra các câu trả lời sẵn để người tham gia chọn

4. Hộp trống, người tham gia sẽ tích hoặc không các ô trống mà bạn thiết đặt

5. Thả xuống, bạn cung cấp các đáp án vào một danh sách, người tham gia sẽ chọn 1 trong những đáp án ở trong

6. Giống nhiều lựa chọn nhưng các đáp án sẽ cố định là số tự nhiên tăng dần, thường được dùng trong đánh giá từ thấp lên cao

7. Bảng trắc nghiệm, giống như nhiều lựa chọn, nhưng các đáp án sẽ xếp theo cột và các cột kế tiếp là đáp án

Bước 5: Ở phần SEND/Gửi, bạn có thể chọn gửi biểu mẫu cho một cá nhân hoặc các cá nhân qua email, bạn cũng có thể chọn phần chia sẻ link để có thể khảo sát trong một nhóm đông người

Tạo Google Form Bạn cũng có thể chia sẻ biểu mẫu mà bạn đã tạo qua Google+, Facebook, Twitter, khi chia sẻ link các bạn nhớ tích vào Rút ngắn URL để đường link chia sẻ được ngắn gọn nhìn đẹp hơn.

Chỉ những bước hướng dẫn cơ bản như trên, bạn đã có thể tạo form đăng ký, tham khảo ý kiến, khảo sát …. online giúp giảm thời gian, tăng sự tiện lợi mà vẫn thu được kết quả như việc khảo sát qua giấy tờ bình thường.

Đăng ký nhận khóa học miễn phí

Bạn hãy nhập đúng Email. Bởi vì Email của bạn sẽ được thêm vào Khóa học trên Google Drive.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Tạo Form (Biểu Mẫu) Trong Access 2022 trên website Honggaitour.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!